Śląskie Centrum Logistyki S.A.

Witamy na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Centrum Logistyki S.A. 

Śląskie Centrum Logistyki S.A. jest operatorem logistycznym, oferującym kompleksowe rozwiązania w zakresie logistyki, magazynowania i transportu, elastycznie dopasowane do indywidualnych potrzeb, zapewniając nowatorskie rozwiązania i zarządzanie zaawansowanymi projektami logistycznymi.

Śląskie Centrum Logistyki S.A. jako dostawca usług logistyki kontraktowej dba o dystrybucję towarów na terenie Polski i Europy. Spedycja Spółki zapewnia Klientom wysoki poziom usług zarówno w transporcie drobnicowym jak i pełnopojazdowym. Spółka oferuje organizację i obsługę spedycyjno – logistyczną przewozów wszelkich towarów transportem drogowym, kolejowym, morskim i lotniczym.

Spółka realizuje pełną gamę usług logistycznych, począwszy od prostej obsługi towarowej po dedykowane operacje, jak i usługi specjalistyczne, wśród których znaleźć można: dostawy just in time, magazynowanie i przeładunki wyrobów stalowych (usługa eco.log.stal), jak również magazynowanie towarów niebezpiecznych ADR i spożywczych (HACCP). Na terenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A. znajduje się nowoczesny terminal kontenerowy o powierzchni 5 ha i pojemności 2 900 TEU oferujący przeładunki i składowanie kontenerów. Śląskie Centrum Logistyki SA realizuje również obsługę celną Klientów bezpośrednio koordynowaną przez własną Agencję Celną.

Spółka prowadzi działalność w zakresie administracji i zarządzania, działalności usługowej, transportowej i spedycyjnej na rachunek własny lub w pośrednictwie, a także w kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Zakres przedmiotu działalności obejmuje 47 klasy PKD.

 

Dane publiczne

Śląskie Centrum Logistyki SA realizuje obowiązki wynikające z Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. poprzez zamieszczanie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz w serwisie internetowym Spółki.

Dane publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych zgodnie z art.10 – 15 ww. Ustawy. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informacje: Śląskie Centrum Logistyki S.A. Data stworzenia : 2024-02-05 11:48 Autor : scl@nowybip.pl Data publikacji : 2024-02-05 11:48 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-07-04 12:50 Osoba modyfikująca : Monika Waliszek